Uitwijkservice

Staan uw netwerksystemen op uw kantoorlocatie? Dan is het niet ondenkbeeldig dat er zich een calamiteit voordoet waardoor u geen beschikking heeft over uw IT-omgeving. Denk aan brand, langdurige stroomstoring of een breuk in een internetkabel door graaf/bouwactiviteit in de buurt. Binnen onze uitwijkservice worden de afspraken en procedures vastgelegd voor het snel beschikbaar stellen…